Różnorodność biologiczna – Ewolucja

Różnorodność biologiczna – Ewolucja

Ewolucja to proces. To opis tego, że życie poprzez organizmy trwa i przejawia się w różnorodności przejawów w określonych zmieniających się warunkach i w odpowiednim klimacie. Ewolucja to proces przystosowywania się organizmów by przetrwało życie.

czytaj dalej
Różnorodność biologiczna – Biosfera

Różnorodność biologiczna – Biosfera

Biosfera jest tam, gdzie żyją i ewoluują organizmy. Film popularno-naukowy opowiada o tej przestrzeni kuli ziemskiej zajętej przez organizmy żywe i znajdującej się pod silnym wpływem ich działalności

czytaj dalej
Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III

Różnorodność biologiczna – Cykl – Edycja III

Różnorodność i zmienność są elementarną przyczyną czegokolwiek na ziemi. Nieprzerwany ruch, ciągłe łączenie się i rozpadanie jest naturą wszystkiego. I choć wydaje nam się, że wielka cześć tego co obserwujemy jest jakby niezmienna, to jednak jest inaczej

czytaj dalej
Dzieci morza i wiatru

Dzieci morza i wiatru

Film dokumentalny opowiadający o najlepszych stadninach i ludziach hodujących konie kiedyś i współcześnie oraz o tym, jak pracować ze zwierzęciem, aby rozumiał jeźdźca i był jego przyjacielem.

czytaj dalej
Różnorodność biologiczna – Pochodzenie

Różnorodność biologiczna – Pochodzenie

Film popularno-naukowy o pochodzeniu życia. W pochodzeniu zjawiska życia bije źródło jej różnorodności przejawów. Tak jak wielkie kosmiczne obiekty – mgławice, galaktyki, gwiazdy czy planety – składają się z maleńkich drobin – atomów, tak życie zaczęło się w skali molekularnej. Atomy i ich związki tworzące podstawowe cząsteczki ciągle łączą się i rozpadają. W ustabilizowanym środowisku, dzięki energii z zewnątrz i sił oddziałujących między nimi, powstają pierwociny życia.

czytaj dalej